Opus 19. ukończone w 2022 – Wilno, kościół pw NMP na piaskach – nowe organy

Manuał C-f”’Pozytyw C-f'”Pedał C-f’
Pryncypał 8’
Bordun 16’
Salicjonał 8’
Rurflet 8’
Kwintadena 8’
Oktawa 4’
Kwinta 2 2/3′
Rurflet 4’
Oktawa 2’
Tercja 1 3/5’
Pikolo 1’
Mikstura VI
Trąbka 8’ Bas / DyszkantFlet 8‘
Kozi Róg 8’
Pryncypał 4’
Flecik 4‘
Salicjonał 4‘
Kornet III
Kozi Róg 2‘
Oktawa 2‘
Cymbał III
Szałamaja 8’


Wiolon 16’
Pryncypał 8’
Oktawa 4’
Kwintoktawa II
Puzon 16’
Trąba 8’

Urządzenia dodatkowe
Gwiazda
Dzwonki
Bęben
Słowik
Wentyl
Tremolo
Transpozycja
Man / Ped
Poz / Man