Translokowanie organów

Często klienci pytają nas o możliwość translokowania instrumentu. Podobnie jak z samochodami jest to proces przypominający prawdziwe polowanie na pojawiającą się nagle okazję. Należy zaznaczyć, że absolutnie wszystkie spośród dostępnych na rynku wtórnym licznych instrumentów używanych wymagają kompleksowego odrestaurowania jednocześnie prezentując sobą często znikomą wartość artystyczną. Gdy zatem zdarzy się czasem znaleźć ciekawą ofertę, instrument najwyższej jakości i pasujący do nowego wnętrza zarówno wizualnie jak i brzmieniowo, wraz z podaniem ceny instrumentu i jego przeniesienia informujemy klienta o zakresie i koszcie prac restauratorskich niezbędnych by jego stan techniczny był doskonały po jego umieszczeniu w nowym wnętrzu.

2022 – Wilno, kościół pw NMP na piaskach – nowe organy

Manuał C-f”’Pozytyw C-f'”Pedał C-f’
Pryncypał 8’
Bordun 16’
Salicjonał 8’
Rurflet 8’
Kwintadena 8’
Oktawa 4’
Kwinta 2 2/3′
Rurflet 4’
Oktawa 2’
Tercja 1 3/5’
Pikolo 1’
Mikstura VI
Trąbka 8’ Bas / DyszkantFlet 8‘
Kozi Róg 8’
Pryncypał 4’
Flecik 4‘
Salicjonał 4‘
Kornet III
Kozi Róg 2‘
Oktawa 2‘
Cymbał III
Szałamaja 8’


Wiolon 16’
Pryncypał 8’
Oktawa 4’
Kwintoktawa II
Puzon 16’
Trąba 8’

Urządzenia dodatkowe
Gwiazda
Dzwonki
Bęben
Słowik
Wentyl
Tremolo
Transpozycja
Man / Ped
Poz / Man

2019 – Gdańsk, kościół św. Jana – rekonstrukcja organów J. Rohde, 1760 r.

Hauptwerck C-f”’Brustwerck C-f”’Pedal C – f ’
Principal 8 Fusz
Bordun 16 Fusz
Flachflöte 8 Fusz
Viol di Gamba 8 Fusz
Hohlflöte 8
Fusz
Quintatön 8
Fusz
Octave 4
Fusz
Rohrflöte 4
Fusz
Quinta 2 2/3 Fusz
Octave 2 Fusz
Mixtur 5 Fach
Trompete 8 Fusz Bass/Discant
Principal 4 Fusz
Flöte gedackt 8 Fusz
Flöte gedackt 4 Fusz
Rohrflöte 2 Fusz
Oktave 2 Fusz
Cimbel-Scharff 3 Fach

Urzadzenia dodatkowe
Cimbelstern
Sperrventil
Tremulant
Principal 8 Fusz
Subbass 16 Fusz
Quinta major 10 2/3 Fusz
Hohlflöte 8 Fusz
Salicinal 8 Fusz
Octave 4 Fusz
Quinte 2 2/3 Fusz
Octave 2 Fusz
Mixtura 6 Fach
Trompet 8 Fusz
Dulcian 16 Fusz