2022 – Wilno, kościół pw NMP na piaskach – nowe organy

Manuał C-f”’Pozytyw C-f'”Pedał C-f’
Pryncypał 8’
Bordun 16’
Salicjonał 8’
Rurflet 8’
Kwintadena 8’
Oktawa 4’
Kwinta 2 2/3′
Rurflet 4’
Oktawa 2’
Tercja 1 3/5’
Pikolo 1’
Mikstura VI
Trąbka 8’ Bas / DyszkantFlet 8‘
Kozi Róg 8’
Pryncypał 4’
Flecik 4‘
Salicjonał 4‘
Kornet III
Kozi Róg 2‘
Oktawa 2‘
Cymbał III
Szałamaja 8’


Wiolon 16’
Pryncypał 8’
Oktawa 4’
Kwintoktawa II
Puzon 16’
Trąba 8’

Urządzenia dodatkowe
Gwiazda
Dzwonki
Bęben
Słowik
Wentyl
Tremolo
Transpozycja
Man / Ped
Poz / Man

2019 – Gdańsk, kościół św. Jana – rekonstrukcja organów J. Rohde, 1760 r.

Hauptwerck C-f”’Brustwerck C-f”’Pedal C – f ’
Principal 8 Fusz
Bordun 16 Fusz
Flachflöte 8 Fusz
Viol di Gamba 8 Fusz
Hohlflöte 8
Fusz
Quintatön 8
Fusz
Octave 4
Fusz
Rohrflöte 4
Fusz
Quinta 2 2/3 Fusz
Octave 2 Fusz
Mixtur 5 Fach
Trompete 8 Fusz Bass/Discant
Principal 4 Fusz
Flöte gedackt 8 Fusz
Flöte gedackt 4 Fusz
Rohrflöte 2 Fusz
Oktave 2 Fusz
Cimbel-Scharff 3 Fach

Urzadzenia dodatkowe
Cimbelstern
Sperrventil
Tremulant
Principal 8 Fusz
Subbass 16 Fusz
Quinta major 10 2/3 Fusz
Hohlflöte 8 Fusz
Salicinal 8 Fusz
Octave 4 Fusz
Quinte 2 2/3 Fusz
Octave 2 Fusz
Mixtura 6 Fach
Trompet 8 Fusz
Dulcian 16 Fusz