Translokowanie organów

Często klienci pytają nas o możliwość translokowania instrumentu. Podobnie jak z samochodami jest to proces przypominający prawdziwe polowanie na pojawiającą się nagle okazję. Należy zaznaczyć, że absolutnie wszystkie spośród dostępnych na rynku wtórnym licznych instrumentów używanych wymagają kompleksowego odrestaurowania jednocześnie prezentując sobą często znikomą wartość artystyczną. Gdy zatem zdarzy się czasem znaleźć ciekawą ofertę, instrument najwyższej jakości i pasujący do nowego wnętrza zarówno wizualnie jak i brzmieniowo, wraz z podaniem ceny instrumentu i jego przeniesienia informujemy klienta o zakresie i koszcie prac restauratorskich niezbędnych by jego stan techniczny był doskonały po jego umieszczeniu w nowym wnętrzu.