Andrzej Włodarczyk

Organista, Organmistrz. W firmie pracuje od 2020 roku. W tymże również roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, filia w w Białymstoku na specjalności Muzyka Kościelna. Odbył praktykę organmistrzowską u Janiša Kalninša z Ugāles ērģeļbūves darbnīca w Ugāle, Łotwa. Obecnie w SLJ zdobywa doświadczenie w pracach stolarskich i konserwatorskich. Do tej pory uczestniczył w projektach restauracji barokowych organów w Zamartem , romantycznych organów w kaplicy św. Anny przy kościele św. Trójcy w Gdańsku oraz budowy organów do kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wilnie. Prywatnie kolekcjoner syntezatorów.